ÅTER

PETER DAHLGREN

PETER DANEMO

JON FÄLT

JOAKIM MILDER

CHRISTIAN SPERING

STAFFAN SVENSSON

MATS ÄLEKLINT

NILS ÖLMEDAL
Foto: Christel Eldrim
Nils Ölmedal
Bas, född 1977 i Ängelholm.

Spelar med bl.a Per-Henrik Wallin Trio, Jonas Östholm Trio och Nils Berg Kvartett
Stor auktoritet inom ämnet Thelonious Monk.