ÅTER

SPELNINGAR

RECENSIONER

BESTÄLL

BILD

IRREALIS - Apart CD004
Johan Zakrisson - Piano
Joakim Milder - Saxofon
Nils Ölmedahl - Bas
Jon Fält- Trummor

  1. Modus Irrealis (7.06)
  2. Itness II (4.59)
  3. Miss Pasa and (Monseigneur) S (7.18)
  4. Devi Dance (4.08)
  5. Swoop (6.08)
  6. Itness IV (4.47)
  7. Big Hand (4.35)
  8. Itness III (5.43)
  9. Have to see (every day) (4.40)
10. Itness I (5.03)
11. Ut (6.11)
     Total: 61.05

Alla kompositioner av Johan Zakrisson förutom
2, 6, 8 och 10 av Zakrisson/Milder/Ölmedal/Fält

Inspelad på the Musikhögskolan i Stockholm 26:e September, 2004
Ljud och layout: Joakim Milder
Producerad av Johan Zakrisson och Joakim Milder